ای که دستت می رسد کار بکن

همیشه در جوامع فعلی جوانان ابزاری بودند برای پیشرفت و ترقی عده ای، چه در تبلیغات و چه در تخریبات . همواره از آنان یاد می کنند . شور و شعف وکیل جوان را نیز دلیلی می دانند بر پویایی نهاد مدنی کانون وکلا؟!! اما براستی یکبار هم شده بیاییم با خود بایندیشیم که چه کرده ایم برای وکلای جوان . در کجای برنامه هایمان آنان را جا داده ایم. براستی از کمیسیون جوانان کانون با انهمه عضو جوان و پر انرژی که بواقع پر جمعیت ترین کمیسیون کانون  و در عوض کم کارترین کمیسیون تمام ادوار هیات مدیره است چه خبر؟ کدامیک از دستاوردهای دوره قبلشان در این دوره تکرار شد؟ در گزارشاتی که از طرف همکاران محترم در هیات مدیره گاهاً منتشر می شود چه برنامه و تمهیداتی برای وکلای جوان منظور و اندیشیده شده است ؟

چه کسی از انتظار طولانی مدت بسیاری از همکاران جوان در نوبت بررسی تقاضای وام در کمیسیون وام و اخذ تسهیلات از بانکها و صندوق تعاون با خبر است ؟ از مشکلات جمع کثیری از وکلای جوان در تهیه دفترکار و همکار ناگزیر آنان با عده ای دلال و کار چاق کن و سپس مشکلات تبعی آن در دادسرای کانون ، از مصائب وکلا در تهیه مسکن مناسب استیجاری، از برخورد نامناسب پاره ای از مجتمع های قضایی با وکلا  کار آموزان، از مالیاتهای سنگین وضع شده برای وکلا و نداشتن نماینده ای از کانون در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بسیاری دیگر از مشکلات چه کسی با خبر است ؟ راستی از تعاونی مسکن کانون چه خبر؟ تعاونی مسکن کانون با آن همه قدمت اما بی هویت و بی نشانه ، بی نشانه تر شد. و هم اکنون بدلیل انقضاء مدت اعتبارش و عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در تمدید مدت فعالیتش در حالت احتضار قرار دارد. علت و مشکلاتش سابقاً توسط دست اندرکاران بیان شده که ظاهراً بدلیل عدم رعایت تشریفات انتخاباتی مجمع برابرآئیننامه تشکیل مجامع تعاونی های مسکن ، انتخابات باطل و هیات مدیره سابق موظف بوده مجدداً مجمع را تشکیل و رای گیری نماید اما این مهم اتفاق نیفتاد و نتیجه آن شده که می بینیم ! آیا اهمیت تعاونی مسکن وکلا از دانشگاه علمی کاربردی با آن همه موافق و مخالف کمتر است ؟ ظواهر که این طور نشان می دهد!!

تا کی بایستی دست روی دست بگذاریم و به انتظار بنشینیم که ایا تعاونی مسکن اقدامی برای اعضاء خود بعمل میاورد؟ در حالیکه تعاونی مسکن های صنوف مختلف همه ساله در صدد تهیه زمین یا مسکن مناسب برای اعضاء خود است اما تعاونی مسکن کانون حتی از خرید یک متر زمین هم عاجز بوده و به همین منوال در آینده هم عاجز خواهد ماند .

هرچند که این نقیصه به همه وکلا بر میگردد. آنجا که باید پیگیر و اذهان پرسشگر خود را به میدان آوریم به گوشه ای می رویم تا ببینیم دیگران برای ما چه می کنند؟!!!

مشکلات بسیار است و قلم قاصر خدای ناکرده قصد تخریب و تخطئه هیچ یک ازهمکاران محترم را نداشته و ندارم اما واقع مطلب این است که بسیاری از مشکلات را از نزدیک لمس کرده و دیده ام و با معضلات گریبانگیر وکلای جوان آشنا هستم . اما بیاییم طرحی نو در اندازیم ، یکدل و یکپارچه در تمامی مشکلات بیرونی و درونی کانون جایگاه وکلا، خاصه وکلای جوان را بیش از گذشته برجسته و مهم تلقی کنیم .