خانم طاهره حق جو

١.كارشناس ارشد حقوق خصوصي تهران شمال
٢.وكيل پايه يك دادگستري مركز (تهران)
٣.سابقه وکالت و مشاوره حقوقی شرکت سرمایه گذاری بنیان غدیر
٤.سابقه وکالت و مشاوره حقوقی شرکت ابر تجارت فن آوران جهان (نمایندگی شرکت مگافورس در ایران).
٥.وکیل و مشاوره حقوقی شرکت راه و ساختمان گیلبان
٦. وکیل و مشاور حقوقی شرکت صنعتی و شیمیایی نگین زره پارس
٧.سابقه پیگیری از پرونده های حقوقی، کیفری، خانواده، اداری و عمومی
٨.ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف خصوصی و عمومی، به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ایمیل: haghjo@samamilawfirm.ir