موضوعات داوری

– اکثر افراد در حین تنظیم قرارداد برای رهایی از تشریفات دادرسی و حل و فصل اختلافات احتمالی در آینده شرطی را تحت عنوان ارجاع امر به داوری و حکمت می­گنجانند که هر نوع اختلاف و منازعه بدین نحو رسیدگی و حل شود. و داوری به معنای حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی ما بین طرفین اختلاف کسب می کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند. باید به این نکته­ی بسیار مهم توجه داشت که شاید این مقوله­ی داوری به ظاهر ساده و قابل انجام بوسیله­ی هر شخصی است اما باید دانست بدون دانش خاص و آموزه­های حقوقی انجام امر داوری غیر ممکن و در بعضی اوقات موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا می شود. زیرا داور می بایست به امور ذیل واقف و مسلط باشد؛

1- اوصاف داوری2- موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 3- داوری پذیری دعاوی راجع اموال عمومی و حقوقی 4- اهلیت لازم برای ارجاع اختلاف به داوری 5- موافقت نامه­ی داوری 6- طرح دعوی در دادگاه علارغم انعقاد موافقت نامه­ی داوری 7- موافقت نامه­ی مطلق و مقید 8- ارجاع دعاوی مطروحه در دادگستری به داوری  9- و ……

حال با این مقدمه مشخص است که داوری و حکمیت موضوع کاملاً پیچیده و تخصصی است در نتیجه وکلای اندیشمند این دفتر با گذراندن دوره­های تخصصی و اخذ گواهینامه های داوری در جهت ارتقاء این نهاد بزرگ حقوقی آماده به انعقاد قرارداد و انجام امر داوری می باشد.