علی نقی زاده کوچصفهانی

دارنده مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱ کاراموز وکالت
از سال ۱۳۸۱ تا به اکنون وکیل پایک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
سابقه وکالت و مشاوره در شهرداری کرج
عضو سابق کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری مرکز
دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۹۲ تا به اکنون
مولف مقالات فراوان در زمینه موضوعات حقوقی و کیفری و صنفی

ایمیل: naghizadeh@samamilawfirm.ir