تحریم از نگاه یک حقوقدان

سخنی با حقوقدانان و سیاسیون آمریکا و کشورهای بزرگ جهانی دارم . اعتقاد ما ایرانی ها بر آنست که «آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند» به همین لحاظ هر آنچه ذیلاً به آن اشاره می شود سخن دل است و بس.

قصد و هدف شما سیاسیون بر همگان محرز است که با تحریم و فشارهائی که به «ملت ایران» می آورید، می خواهید دولتمردان ایرانی را به عقب برانید. اما آیا تاکنون برای شما سوال ایجاد نشده که در این وادی چه کسانی از تحریمها متضرر می شوند؟! آیا نمی دانید که در ایران تحریمها به چه اقشاری از جامعه فشار می آورد و آنها را از پا در می آورد؟ آیا نمی دانید چه جوانهایی برای بدست آوردن غذای خود دست به چه کارهائی می زنند؟! آیا نمی دانید چه زوج های جوانی با این تحریمهای سنگین راه دادگاه و جدایی و طلاق را                                     می پویند؟! آیا نمی دانید چه بیمارانی در بیمارستان ها به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی هر روز راهی دیار ابدی می شوند؟! آیا می دانید دانشجوهای  ما در ایران و خارج از ایران از کمبود ارز و پول چگونه دارند مخارج شهریه و زندگی خود را فراهم می کنند؟!!

آیا می دانید این تحریمها چه قشری در جامعه ایرانی را نشانه رفته است؟! آیا می دانید همین تحریمها باعث افزایش سرمایه ، سرمایه داران شده و هر روز با پولهایشان به ثروت خود افزایش می دهند و قشر کم درآمد و ضعیف جامعه از خرید ما یحتاج اولیه از تهیه یک عروسک برای بچه خردسالشان بازمانده اند؟!! چه بگویم «نوک پیکان تحریمتان را بد نشانه گرفته اید» پس از این همه نقد و بررسی و سیاسی کاری و جلسات حرفه ای نتوانسته اید ملت ایران را شناسایی کنید؟! نتوانستید درک نمائید که ملت ایران ملتی بزرگ و خویشتن دارندملت با آبرو و با حیثیت و با غرورند؟!! آیا واقعاً این مشاوران سیاسی شما به شما مشاوره نمی دهند که با این تحریمها «هرگز فشاری بر دولت وارد نمی آورید» بلکه این فشارها فقط جامعه ضعیف و متوسط را نشانه رفته است؟!! من یک حقوقدانم و از سیاست چیزی نمی دانم و هرگز خود را وارد عرصه سیاست                  نمی کنم ، اما چیزی را که می فهمم و می دانم می نویسم. من یک ایرانیم یک شهروند ایرانی نه دولتی ام و نه وابسته به دولت نه سیاست مدارم و نه سیاست دان ، بلکه فقط به حقوق مردمم ؛ آشنا هستم ، حقوق مردمم ، حق درست زندگی کردن ، حق تحصیل کردن ، حق درمان شدن ، حق تفریح کردن ، حق شاد بودن و خندیدن ، حق گفتگو کردن و ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ، حق دوست داشتن و رسیدن به نقطه موفقیت و حقوق مسلم دیگر………

من از حقوق مردمم میگویم وقتی اخبار را می شنوم از زندگی سیر و گریزان می شوم « چرا نوک پیکان را سمت مردم ایران گرفته اید؟!!» آیا به نتیجه خود رسیده اید؟!! آیا مردم ایران را نشناخته اید؟!! آقای اوباما شما یک حقوقدان هستید و به حقوق ملت ها خوب آشنائید چرا به علم خود رجوع نمی کنید یعنی اگر حقوقدان سیاست مدار شود می بایست حقوق را فراموش کند؟!! آیا رشته حقوقی که شما خوانده اید به شما می گوید اینچنین با ملت بزرگ و مقاوم و سربلند ایران رفتار کنید ؟!!« حقوق هرگز به دانشجویان خود اینچنین نمی آموزد» حقوق می آموزد که می بایست در خطه مالکیت خود گام برداریم و هرگز به حقوق مالکانه دیگران وارد نشویم، حقوق می آموزد که به ملت و دولت و حقوق دیگران و دیگر کشورها احترام بگذاریم و اخلاق در کنار حقوق  به حقوقدان می آموزد که هنجارهای اجتماعی را رعایت کنیم . آیا شما اینچنین می کنید؟!! اگر دلنوشته های اینجانب را به گوشتان رساندند کمی فکر کنید که آیا شما دولت ایران را تحریم نموده اید؟!!

اختلافات فکری و عقیدتی در کشور ما به مثابه بسیاری از کشورهای جهان خاصه در بین دولتمردان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است . اما یادتان باشد ملت ایران با تمامی ملل دنیا فرق دارند. به شما توصیه می کنم در خلوت خود تاریخ این ملت را تورقی بزنید و یقیناً  به این باور خواهید رسید ، که این ملت همواره خود بر سرنوشتش حاکم بوده و سرنوشت خود و کشورشان را با اصلاحات پیش خواهند برد.  هرگز تحریم های کشور های دیگر مردم را به سمت غیر عقایدشان سوق نخواهد داد این امر را به شما اطمینان می دهم . در نهایت بیندیشد که چرا می بایست حقوق مردم ایران را با تحریمها پایمال و آرامش نسبی آنها را بگیریم !! شاید فرجی حاصل شد و یاد درسهای دانشگاهی خود افتادید و دست از نگاه محض سیاسی بدون حقوق برداشتید.