موضوعات حقوق خانواده

حقوق خانواده به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است. در خانواده مسائل مختلفی مطرح می باشد که براساس قوانین حقوقی و شرعی در مورد هر یک از آنها حقوق مشخص وجود دارد.

اهم این مسائل عبارتند از :

۱) ازدواج

۲) شرایط نکاح

۳) آثار مالی و غیر مالی نکاح

۴) امتیازات زن در خانواده

۵) حقوق و تکالیف زن و شوهر

۶) تمکین

) نفقه

۸) مهريه

۹) فسخ نکاح

۱۰) طلاق

در سال های اخیر به دلائل گوناگون و بعضا” به دلائل روحی و روانی هریک از زوجین ، آمار واقعه ی طلاق بیش از پیش بوده و آثار متعدد ناشی از این واقعه را که به دنبال داشته است

مانند:مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، حضانت فرزندان مشترک، قرارملاقات،جهیزیه، هدایا و ….. می باشد.

حال در این موقع زوجین با باری سنگین از موضوعات روحی و روانی می بایست در مقابل آثار حقوقی این واقعه نیز پاسخ گو باشند.

واین در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق زوجین از آثار حقوقی ، قوانین و مقررات مربوطه وبالأخص بخشنامه های هدفمند ریاست محترم قوه قضائیه آگاه نیستند و به صورت دست پاچگی تمام با واکنش های سریع دستگاه قضا برخورد می کنند که این تعجيل عقلانی و منطقی نیست زیرا نتیجه ایی برخلاف میلشان بدست می آورند.

راه حل این است که از راه کارهای مشورتی وحمایتی استفاده شود.